Salir   

WWW.KARATEKAS.COM


© Jaime Santa-Marķa 2001

 

KARATE SHOTOKAN

 

Descargar                                   Los Katas

 KATAS 

 

INICIACION

SUPERIORES

Teikyoku Shodan Bassai Dai Jiin Shochin

BASICOS

Bassai Sho

Jitte

Gankaku

Heian Shodan

Kanku Dai

Jion

Hangetsu

Heian Nidan

Kanku Sho

Gojushiho Dai

Enpi

Heian Sandan

Tekki Shodan

Gojushiho Sho

Nijushiho

Heian Yondan

Tekki Nidan

Wankan

Meikyo

Heian Godan

Tekki Sandan

Chinte

Unsu